Raoul Bauer

Het historisch feit

Al raken historici het vrij gemakkelijk eens over een aantal verleden feiten, hun individuele interpretatie blijkt verregaand te bepalen welk van deze feiten het verdienen als historisch aangemerkt te worden. Deze interpretatie hoeft echter niet louter subjectief of willekeurig te zijn: de historicus heeft de onafwendbare opdracht ‘hermeneutisch’ te werkt te gaan, en aan het getuigenis uit het verleden een objectieve meerwaarde te geven, door het te ‘verstaan’ vanuit zijn eigen tijd.

verschenen: Januari 1975, blz. 304

jaargang: 42/04