Guy Feiermuth

Het hoogste goed is het heil van Het Volk

Gesprek met Paul De Baere en Leo Marijnissen

Als vanouds uitgesproken Vlaamse spreekbuis van de christelijke arbeidersbeweging zoekt Het Volk een onafhankelijke koers te varen tussen de erkende bondgenoten van christelijke vakbond en partij én andere (politieke) partijen – en hun bladen – die de Vlaams-nationale of de sociale strijd in hun vaandel geschreven hebben. De voor het redactionele beleid daarmee verbonden problemen en verwikkelingen vormen de hoofdbrok van het interview met de hoofdredacteur en de politieke commentator van het dagblad.

verschenen: Januari 1986, blz. 357

jaargang: 53/04