Dirk Van Hulle

Het huis der kinderjaren

Keerpunt in het werk van Marie Luise Kaschnitz

Van de Duitse schrijfster Marie Luise Kaschnitz (1901-1974) is er jammer genoeg nauwelijks een werk in het Nederlands vertaald. Misschien omdat ze zo moeilijk te plaatsen is. Ze heeft zich nooit in een of ander -isme laten onderbrengen. Door hun veelzijdigheid blijven haar teksten fascineren, in het bijzonder Das Haus der Kindheit, dat in haar oeuvre een centrale plaats inneemt.

verschenen: Juli 1997, blz. 625

jaargang: 64/07