Philippe Laurent

Het industriële beleid in China

Welke weerslag heeft de Culturele Revolutie in China gehad op het industriële beleid? Met de officiële communiqué’s zou men zo iets als ‘Het Rode Boekje van de Industriële Ontwikkeling’ kunnen samenstellen. Maar wat schuilt er in werkelijkheid achter deze zogenaamde primitieve beginselen? Vragen als deze worden kritisch onder de loep genomen.

verschenen: April 1972, blz. 651

jaargang: 39/07