Erik Faucompret

Het islamitisch terrorisme

Terrorisme is lang niet eigen aan de islam. Maar de huidige politieke, sociale en culturele omstandigheden zijn wel een gunstige voedingsbodem voor het gewelddadig moslimextremisme. Terroristische commando’s vinden in specifieke islamitische tradities de nodige inspiratie, krijgen geld van sympathiseren de moslimlanden, en hun acties hebben in de hele wereld een grotere spektakelwaarde dan reality-tv. Terwijl de corrupte heersers van een aantal moslimstaten doorgaan met hun wanbeleid, is het Westen, en dan met name Amerika, in de ogen van de islamitische wereld de incarnatie van het kwaad.

verschenen: September 2002, blz. 697

jaargang: 69/08