Gustaaf Van Eemeren

Het jezuïetentoneel in de 16e-17e eeuw

De jezuïetencolleges kenden van bij hun oprichting een groot succes. Ze produceerden ook vele duizenden – meestal Latijnse – toneelspelen, waarvan vaak enkel de programma’s bewaard bleven. Hun auteurs zijn meestal onbekend gebleven. Toneel had in die ti jd naast een didactisch vooral een moreel doel. Dit beïnvloedde ook de keuze van de onderwerpen. Vooral in een later stadium groeide het jezuïetentoneel uit tot spektakel. jezuïetentoneel (16e – 17e eeuw)

verschenen: Juni 1991, blz. 787

jaargang: 58/09