J. De Piere

Het kan niet dat ik …

De lectuur van een der laatste gedichten van Jos De Haes onthult het paradoxale karakter van dit anti-gedicht: met woorden zeggen dat men er beter aan zou doen te zwijgen. Toch is dit schijnbaar wanordelijk stamelen nog een eminent gestructureerd gebruik van de taal: een geslaagde uitdrukking in de taal van de onmacht en ‘de ellende van het woord’.

verschenen: April 1975, blz. 614

jaargang: 42/07