Leon H. Janssen

Het kapitalisme in de encycliek Centesimus Annus

Honderd jaar (Centesimus Annus) na het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum vraagt de Poolse paus, diep onder de indruk van het gebeuren in Oost-Europa, zich af of het kapitalisme het model kan/moet zijn voor Oost en Zuid. Zijn antwoord geeft aanleiding tot gejuich, vooral in Amerika, en teleurstelling, in de ontwikkelingslanden. Rerum Novarum (100 jaar later)

verschenen: Februari 1992, blz. 446

jaargang: 59/05