Harry Berghs

Het keerpunt in wetenschap en wereldbeeld

‘vooral in de economie’ (Fritjof Capra)

Het heersende economische handelen en denken heeft een (on)behoorlijke achterstand op de allang verworven, nieuwe inzichten van met name de moderne fysica en de ecologie. Dat is de harde kern van Capra’s bekende en beruchte betoog, ongeacht het betwistbare syncretisme en het mogelijkerwijs totalitaire karakter van de zogeheten holistische visie op álle aan de orde gestelde problemen.

verschenen: April 1988, blz. 623

jaargang: 55/07