Marcel Chappin

‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’

Naar aanleiding van het vierde deel van De Jong’s boek wordt de kwestie onder ogen genomen in hoeverre de geschiedschrijver waardeoordelen uitspreekt over handelende personen in het verleden en in hoeverre hij daartoe het recht heeft. Ook de vraag of het nog niet te vroeg is om een zo recente geschiedenis te schrijven, komt aan de orde.

verschenen: Februari 1974, blz. 478

jaargang: 41/05