Hans Achterhuis

Het kwaad, banaal of radicaal?

De aanvankelijk grote schok die Hannah Arendt teweeg bracht met haar reportage over het Eichmannproces, door in relatie tot zijn optreden tegen de Joden van ‘de banaliteit van het kwaad’ te spreken, lijkt uitgewerkt. De kritieken van Cesarani en Stangneth zouden hebben aangetoond dat zij zich zowel in de figuur van Eichmann als in het door hem aangerichte kwaad vergist zou hebben. Een herlezing van zowel de kritieken als het werk van Arendt zelf maakt echter duidelijk dat wij ons niet zo snel kunnen afmaken van een misschien te pijnlijke en confronterende visie op het menselijke kwaad.

verschenen: December 2016, blz. 981

jaargang: 83/11