Katlijn Malfliet

Het land van de Sovjets: een federale, multinationale staat

De etnische onrust sinds de aanvang van de perestrojka heeft de Sovjetoverheid alleen maar gesterkt in de overtuiging dat het nationaliteitenprobleem zal worden opgelost door de deformaties van het stalinisme weg te werken en opnieuw aan te sluiten bij de leninistische principes inzake de nationaliteitenkwestie. Met de nieuwe verdragsrechtelijke omschrijving van de verhouding centrum-deelgebieden heeft de Sovjetoverheid een dubbel doel: territoriale decentralisatie en differentiëring van de banden met de verschillende economische regio’s. Sovjetstaat : federale, multinationale staat

verschenen: September 1990, blz. 1022

jaargang: 57/11