Jan De Volder

Het ‘lucide’ schrijven van Primo Levi

De werken van Primo Levi over zijn ervaringen in het concentratiekamp van Auschwitz worden gekenmerkt door een uitzonderlijke luciditeit. Door het heldere schrijven hoopte hij een ondubbelzinnig getuigenis te brengen over de kampen en tegelijk tot een beter inzicht te komen in het gebeurde. Drie jaar na zijn dood blijft de vraag of het geschreven woord aan Levi die voldoening heeft kunnen schenken. Levi (Primo) : “lucide” schrijven van – (1991)

verschenen: Januari 1991, blz. 348

jaargang: 58/04