Jean-Pierre Dupuy

Het medicament in de relatie arts-patiënt

De enorm toenemende consumptie van geneesmiddelen, de verspillende vernieuwingszucht van de farmaceutische industrie (hoeveel nieuwe produkten zijn echt nieuw?) zijn niet te verklaren door de vooruitgang van wetenschap en techniek alleen. Ze zijn alleen te begrijpen als men rekening houdt met de tekenfunctie welke het medicament vervult in de relatie arts-patiënt.

verschenen: Juli 1973, blz. 939

jaargang: 40/10