Erik Faucompret

Het Midden-Oosten anno 1986

Het gevangenendilemma

De speltheorie van het gevangendilemma probeert te achterhalen waarom alle bij een conflict betrokken partijen, bedacht als ze zijn op de voor elkeen minst riskante volgende stap, er niet in slagen om een optimale oplossing te vinden of ook maar daadwerkelijk na te streven. Toegepast op de situatie in het Midden-Oosten, wettigt deze theorie het weinig hoopgevend vermoeden dat zowel de kleine als de grote daarbij betrokken machten belang (menen te) hebben bij een verregaand immobilisme en het voortduren van het conflict.

verschenen: Juli 1986, blz. 902

jaargang: 53/10