L.L.S. Bartalits

Het Midden-Oosten

De strijd om de olieprijzen is nog lang niet voorbij:: er zijn dreigingen, van psychologische oorlogsvoering tot derecte militaire oorlog toe. De bemiddelingspogingen van Kissinger zijn deze keer veel moelijker, omdat het thans om fundamentele politieke onderhandelingen gaat en niet om het staken van militaire acties. De Arabische topconferentie te Rabat geeft op zich weer nieuwe verwikkelingen te zien.

verschenen: December 1974, blz. 252

jaargang: 42/03