Theo Salemink

Het midden van de geschiedenis

Een commentaar op Francis Fukuyama

Francis Fukuyama heeft in zijn boek ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ (1992) de filosoof Hegel weer tot leven gewekt. Dit keer in dienst van de liberale revolutie na de val van Oost-Europa en de Golfoorlog. Na de overwinning heeft de Pax Americana een nieuwe, positieve legitimatie nodig. Een nieuwe geschiedenisfilosofie en geschiedenistheologie voor een seculiere fase van de geschiedenis. Salemink, historicus, analyseert en legt de tegenstrijdigheden bloot. Niet het ‘einde van de geschiedenis’, maar het ‘midden van de geschiedenis’. Fukuyama:comm. op zijn “Het einde v.d. gesch. e.d. laatste mens”

verschenen: Oktober 1992, blz. 1083

jaargang: 59/12