Harry Hamersma

Het migrantendebat in Nederland

Net als in de buurlanden gaat het in Nederland bij het migrantendebat om méér dan alleen de aantallen. Het gaat ook om de vraag hoe je met de nieuwe feiten moet omgaan. Ook wanneer ze daar niet voor kiest, ziet de autochtone bevolking zich – evenzeer als de migranten – geplaatst voor de opgave te moeten leven in een heel andere maatschappij dan de vertrouwde.

verschenen: November 1993, blz. 871

jaargang: 60/10