Robert Hotz

Het Moskouse Patriarchaat en de Geünieerden

Gorbatsjovs perestrojka heeft nu ook een oud zeer van het kerkelijke leven in de Sovjetunie blootgelegd: de gedwongen inlijving nl. (door Stalin doorgevoerd) van de met Rome genieerde Oekraïens-katholieke kerk in het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat van Moskou. Nu deze ondergronds voortlevende geünieerde kerk uitdrukkelijk toenadering tot (en erkenning van) de Sovjetstaat zoekt, blijken de Orthodoxe leiders erg beducht te zijn voor een mogelijke herverdeling van macht en invloed, die zij bestempelen als een ernstige hinderpaal op de weg naar oecumenische verzoening en hereniging. Sovjet-Unie : Moskouse patriarchaat en de Geünieerden

verschenen: Oktober 1988, blz. 22

jaargang: 56/01