Paul Levine

Het nieuwe realisme in de hedendaagse Amerikaanse literatuur

In de jaren zestig leek het erop dat de ‘literaire fictie’ gedoemd was om voorgoed ten achter te raken bij de fantastische realiteit van het Amerikaanse gebeuren. Het nieuwe realisme is er evenwel in geslaagd om verdrongen of begraven dimensies van die werkelijkheid bloot te leggen: in een originele vrouwenliteratuur en in verrassende literaire verwerkingen van het Vietnam-trauma en de ondergronden van de Koude Oorlog.

verschenen: November 1983, blz. 137

jaargang: 51/02