Paul van Velthoven

Het nihilisme: Nietzsche’s drama

* Paul van Tongeren: Het Europese nihilisme – Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren *

verschenen: Februari 2014, blz. 166

jaargang: 81/02