Erik Faucompret

Het Noord-Zuidprobleem in de internationale betrekkingen

Niet de nog mogelijke Oost-Westconflicten maar de relaties met de ontwikkelingslanden zitten in het hart van de economische crisis die de rijke industrielanden doormaken. De auteur geeft een overzicht van de aanpassingen of hervormingen in de internationale economische orde, die sinds twintig jaar gepland of, tussen veelal ongelijke partners, bedongen werden. De onbevredigende resultaten daarvan deden een aantal Derde Wereldlanden overstappen naar het alternatief van de ‘self-reliance’. Het Westen zou, ook in zijn eigen belang, meer op die aanpak moeten inspelen.

verschenen: November 1979, blz. 139

jaargang: 47/02