Henk Jans

Het nucleair ongeval in de Oeral

September 1957

Dank zij Gorbatsjovs glasnost is het nucleair ongeval in de Oeral (sept. 1957) na 32 jaar niet alleen officieel toegegeven maar ook omstandig belicht in een rapport van Russische deskundigen. Er blijkt zich een explosie te hebben voorgedaan in een opslagplaats voor radioactief afval, met min of meer verstrekkende gevolgen voor de activiteiten en de gezondheid van 10.000 (geëvacueerde) burgers in het radioactief besmette gebied. Oeral, sep 1957 : nucleair ongeval

verschenen: Maart 1990, blz. 533

jaargang: 57/06