Jan Koenot

Het onmenselijke gelaat De context van Levinas’ denken

Ook in ons taalgebied raakte Levinas bekend als de fenomenoloog-filosoof van het menselijke gelaat, dat ervaren wordt als een appèl tot medeverantwoordelijkheid voor de ‘andere’. Minder bekend wellicht is de empirische context waarop Levinas’ visie stoelt: heel concrete en scherpzinnige analyses van de onmenselijkheid in onze jongste geschiedenis en het heersende maatschappelijke en politieke bestel.

verschenen: Juli 1981, blz. 887

jaargang: 48/10