Fernand Van Neste

Het openstellen van het huwelijk voor homoseksuele partners

Zoals historisch en antropologisch onderzoek laat zien, heeft het woord ‘huwelijk’ een betekenis – waarin de ordening van de maatschappij en het stichten van een familie om de toekomst van de gemeenschap te verzekeren centraal staan – die men niet meteen terugvindt in de huidige opvatting van een homopartnerschap. Voor een goede regelgeving is een correcte terminologie, die rekening houdt met de aard van de zaak, noodzakelijk. Daarom lijkt het niet wijs, in de wetgeving de benaming ‘homohuwelijk’ in te voeren.

verschenen: Mei 2002, blz. 424

jaargang: 69/05