Frans Van Bladel

Het Pausbezoek

Voor een diepgaande analyse van het pausbezoek aan ons land en vooral van de gevolgen ervan op langere termijn zullen we nog wel wat tijd nodig hebben. Ondanks onze aanvankelijke reserves wilden we u een eerste, voorlopige reflectie toch niet onthouden. Deze beperkt zich tot twee facetten van het evenement: het volkskatholicisme dat zich massaal manifesteerde en het soort taal dat bij zulke gelegenheden schijnt te moeten worden gebruikt.

verschenen: Juli 1985, blz. 775

jaargang: 52/10