André Truyman

Het pausdom met twee pausen in het Vaticaan

Jorge Bergoglio werd reeds bij zijn aantreden als paus Franciscus geprezen om zijn eenvoud, nederigheid en openheid. Alles wijst erop dat hij schoon schip maakt met de apodictische starheid van zijn voorgangers Karol Wojtyla en Joseph Ratzinger. Voor het eerst in 600 jaar verdwijnen er taboes en waait er een nieuwe wind. Maar ondertussen beschuldigen vier kardinalen Franciscus van ketterij. Franciscus’ privésecretaris, aartsbisschop Georg Gänswein, ontvouwde vervolgens een theorie die inhoudt dat sinds de abdicatie van Joseph Ratzinger het pausambt tweevoudig is: één paus bidt in het verborgene, en één paus is actief. Die biddende paus heeft eind 2016 het boek Letzte Gespräche uitgegeven waarin hij zijn – toch niet helemaal gelukte – pontificaat verdedigt.

verschenen: Februari 2017, blz. 99

jaargang: 84/02