Jef Van Gerwen

Het pausdom op het slechte pad

Om de continuïteit van het pauselijk leergezag niet te ondermijnen hebben de pausen sedert het midden van de negentiende eeuw er in gevoelige dossiers meermaals de voorkeur aan gegeven historische feiten te verdraaien of degelijk gefundeerde inzichten te verwerpen liever dan het officiële standpunt te veranderen. In zijn recente studie Papal Sin. Structures of Deceit peilt de Amerikaanse historicus Gary Wills naar de motieven die die houding verklaren.

verschenen: Maart 2002, blz. 213

jaargang: 69/03