L.L.S. Bartalits

Het Polen van Gierek

Gierek is er na de val van Gomoelka in geslaagd, zijn positie te versterken en zo heeft hij de politiek van de ‘harde hand’ kunnen ontwijken. Integendeel, hij streeft naar contact met de bevolking. In de buitenlandse politiek echter maakt Polen een moeilijke tijd door tengevolge van de Russische diplomatie, die de Brezjnev-doctrine strak doorvoert en daarmee Polen buiten spel zet.

verschenen: Maart 1973, blz. 531

jaargang: 40/06