Carlos Tindemans

Het politieke vormingstheater op zoek naar zichzelf

Na meer dan tien jaar politiek vormingstheater werd hier en daar een voorlopige balans opgemaakt van zijn relatief succes én zijn manifest onvermogen om met uitgesproken doctrinaire bedoelingen ook nog goed theater te maken. De maatschappelijke intenties waren en zijn respectabel, maar de toekomst van het politiek theater zal dus toch vooral afhangen van de dramatische vaardigheid waarmee die intenties verbeeld en vertolkt worden.

verschenen: Februari 1983, blz. 450

jaargang: 50/05