Sven Vitse

Het postmodernisme en de crisis van links

Dertig jaar na ‘La condition postmoderne’

In het nauwelijks honderd pagina’s tellende La condition postmoderne wilde de Franse filosoof Jean-François Lyotard in 1979 de veranderde status van wetenschappelijke kennis bespreken: tegenover het Verlichtingsideaal van emancipatie en bevrijding ontwaarde hij er een rendementslogica in. Het traktaat bleek echter aan de wieg te staan van even sombere als persistente clichés over politiek, kunst en vooruitgang. Als containerbegrip daarvoor gold ‘het postmodernisme’, waarvan de vaak tegenstrijdige vooronderstellingen in deze bijdrage worden getoetst aan de werkelijkheid, toen en nu.

verschenen: November 2009, blz. 867

jaargang: 76/10