Franz J. Hinkelammert

Het probleem van de buitenlandse schuld

Een theologische bezinning

De enorme schuldenlast van de Derde Wereld is niet enkel een economisch of politiek probleem, maar noopt ons ook tot een ethisch-theologische bezinning. De christelijke houding t.a.v. schuld wordt verwoord in de bede van het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren’. De interpretatie van dit vers leidde echter tot twee tegengestelde visies op het probleem van de schuld en de kwijtschelding ervan. buitenlandse schuld : een theologische bezinning

verschenen: September 1990, blz. 1011

jaargang: 57/11