B.M. Salman

Het proza van Doeschka Meijsing

Vanaf haar debuut werd D. Meijsing zowel door lezers als door critici gunstig ontvangen. Naar haar eigen zeggen zou men elk van haar boeken en verhalen ‘de geschiedenis van een fascinatie’ kunnen heten. Kenmerkend voor haar proza zijn de vele, al dan niet literaire reminiscenties, waarmee zij de argeloze lezer voortdurend verrast door onverwachte variaties en associaties of langer aangehouden resonanties.

verschenen: Juli 1980, blz. 914

jaargang: 47/10