Etienne Klein

Het quantumtheoretische debat

Een inleiding

Met de ontdekking van het quantum in de eerste decennia van de twintigste eeuw worden een aantal basisbegrippen van de klassieke fysica opnieuw in vraag gesteld. De fysica stoot op metafysische vragen die aan de basis zelf liggen van haar theorie en haar methode: wat is meten, wat is een object, wat is een verschijnsel? quantumtheoretische debat (1992)

verschenen: November 1992, blz. 1187

jaargang: 59/13