Fernand Van Neste

Het recht en het ‘morele patrimonium’ van de mensheid

De laatste decennia ging men het begrip ‘patrimonium’ op analoge wijze gebruiken in de rechtscultuur. Men spreekt dan van het genetische patrimonium, van het cultuurpatrimonium van de mensheid. Waarom ook niet van het morele patrimonium?Wat houdt dit begrip in en, hoe kwam de rechtsbescherming ervan tot stand?

verschenen: Maart 1993, blz. 195

jaargang: 60/03