Herman Simissen

Het recht op stilte

De strijd tegen geluidsoverlast aan het begin van de twintigste eeuw

Wordt er tegenwoordig nog al eens geklaagd over de herrie die het moderne stadsleven met zich meebrengt, een eeuw geleden was dat niet anders. Met de klachten over herrie ging een strijd tegen geluidsoverlast gepaard. In de Verenigde Staten werd deze strijd met flink wat succes gevoerd door Julia Rice, in Duitsland had Theodor Lessing beduidend minder succes. Het verschil in aanpak is een van de factoren die verklaren waarom Julia Rice meer resultaat wist te bereiken.

verschenen: September 2015, blz. 699

jaargang: 82/08