Bruno Segers

Het religieuze ná de religie

Het christendom is op de terugweg in Europa en het is weinig waarschijnlijk dat hierin verandering komt. Vaak wordt gezegd dat dit geen ramp hoeft te zijn, omdat de waarden die ontstaan zijn of doorgegeven werden door de christelijke cultuur opgegaan zijn in en overgenomen werden door het humanisme. Toch blijft de vraag wat de fundering van die waarden kan zijn als ze niet meer verwijzen naar een transcendente dimensie. Of zit die dimensie ook in het humanisme?

verschenen: April 2006, blz. 318

jaargang: 73/04