Johan Roeland

Het religieuze sentiment van de Mattheuspassie

Enkele gedachten bij de ‘New Generation Remix’

Is de jaarlijkse uitvoering van de Mattheuspassie een religieus verschijnsel? Deze bijdrage belicht een geremixte versie, uitgevoerd in een poptempel. De auteur begrijpt eruit dat elk antwoord altijd ook een bepaald begrip van religie impliceert, en een zekere ervaring met religie. Sommigen duiden de geremixte Mattheuspassie inderdaad als religieus. Maar dan gaat het wel om een specifiek type religiositeit, dat wellicht het beste aangeduid kan worden als religieus sentiment.

verschenen: April 2007, blz. 300

jaargang: 74/04