Jan Bransen

Het roer moet om!

Naar een sentimentalistisch humanisme

Op quasi-suggestieve manier verkent deze bijdrage de conceptuele ruimte die ontstaat zodra een humanistische levensbeschouwing verbonden wordt met een sentimentalistische visie op de bronnen van moraliteit. Dit gebeurt aan de hand van vier stellingen waarin niet alleen een contrast gearticuleerd wordt met de meer rationalistische traditie van het naoorlogse humanisme, maar waarin ook de nadruk wordt gelegd op het belang van het ontwikkelen van onze morele emoties.

verschenen: April 2010, blz. 310

jaargang: 77/04