Yvan Lebrun

Het schone rechterhandje

Waar ‘rechts’ en ‘links’ in hun vnl. ideologische en politieke betekenis al geruime tijd even goed in gunstige of ongunstige zin gehanteerd (kunnen) worden, blijken ‘rechts’ en ‘links’ sinds onheuglijke tijden en in zeer verschillende culturen uitsluitend met respectievelijk goede en pejoratieve bijbetekenissen van de meest uiteenlopende aard verbonden geweest te zijn.

verschenen: April 1987, blz. 641

jaargang: 54/07