Paul Desmet

Het secundair onderwijs vernieuwen… natuurlijk, maar hoe?

Onder het motto ‘maximale ontplooiingskansen voor iedereen’ kwam een blijkbaar onstuitbare trend op gang naar de vernieuwing van ons secundair onderwijs. Tot de meest voor kritiek vatbare opvattingen behoren: het verdere uitstel van studiekeuze na het twaalfde jaar, het geloof in een voortgezette basisvorming voor iedereen en de eis van verregaande heterogeniteit van de klasgroepen. De inderdaad hoognodige inspiratie die van de vernieuwing uitging, zou er goed aan doen zich de ervaringen met gelijkaardige, vaak veel verder gevorderde vernieuwingen in het buitenland met onvooringenomen aandacht te nutte te maken.

verschenen: Juli 1979, blz. 889

jaargang: 46/10