Pierre Rondot

Het Sji’isme in Iran (I)

Door de revolutie in Iran opnieuw in de belangstelling gekomen blijkt het Sji’isme minder een sekte of een afgescheurde tak van de Islam te zijn dan wel een, ook door de Sunnieten gerespecteerde, aparte vorm ervan met tegelijk sterk verinnerlijkte en expansief emotionele inslag. In een eerste bijdrage schetst de auteur de historische wortels van een religiositeit, die uitermate verknocht is aan de nagedachtenis en de verering van de onberispelijke martelaar-imams, Ali en Hussein.

verschenen: Juli 1979, blz. 901

jaargang: 46/10