Pierre Rondot

Het Sji’isme in Iran II

Het Iraanse Sji’isme is gekenmerkt door een duizendjarige traditie van bijzonder taai en onderhuids verzet met een uitgesproken religieuze inslag, die behoed en gedragen word door een talrijke, islamitische clerus met onderscheiden functies en bevoegdheden. In dat licht dient men zowel de omvang als het succes van de Iraanse revolutie te verstaan.

verschenen: Augustus 1979, blz. 981

jaargang: 46/11