Jef van Meensel

Het stereotiepe beeld van Vlaanderen

In het werk van Felix Timmermans

Timmermans’ ver buiten de landsgrenzen reikend succes werd voor een groot deel toegeschrevgen aan het makkelijk herkenbare beeld dat hij van het tegelijk ‘sensuele en mystieke’ Vlaanderen zou opgehangen hebben. Die stereotiepe ‘Vlaamsheid’ behoorde echter al lang tot de visie en het verwachtingspatroon van de kunsthistorische en literaire kritiek in binnen- en buitenland, wordt tot op vandaag nog vaker probleemloos gehanteerd en blijkt inderdaad – zij het op een beduidend origineler en minder reductionistische manier – door Timmermans zelf aanvaard en beaamd, verbeeld en verwoord geweest te zijn.

verschenen: November 1986, blz. 120

jaargang: 54/02