Marc Hooghe

Het streven naar gelijkheid (1)

De schoonheid van Alcibiades

Zelden hebben filosofen zoveel nagedacht over het vraagstuk van de ongelijkheid. John Rawls’ Theory of Justice (1971) heeft heel wat reacties uitgelokt. Zo verwijt Michael Walzer Rawls dat hij naar algemene regels streeft, terwijl ons leven zich afspeelt binnen verschillende handelingssferen, waarin telkens andere criteria gelden. Maar ook Walzers idee van ‘complexe gelijkheid’ biedt nog geen antwoord op alle vragen.

verschenen: April 2001, blz. 314

jaargang: 68/04