Marc Hooghe

Het streven naar gelijkheid (2)

Welk soort ongelijkheid?

Gelijkheid veronderstelt dat alle burgers zonder onderscheid over de elementaire goederen en rechten beschikken. Maar is dat wel voldoende, als heel wat individuen de nodige sociale vaardigheden om van de basisgoederen zinvol gebruik te maken, nog niet hebben verworven? Daarover gaat de discussie tussen John Rawls, die een minimalistische visie verdedigt, en Amartya Sen en Martha Nussbaum, die ‘gelijkheid van middelen’ koppelen aan ‘gelijkheid van welzijn’.

verschenen: Mei 2001, blz. 401

jaargang: 68/05