Guido Vanheeswijck

Het taboe van transcendentie

Katholiek onderwijs in een geseculariseerde samenleving

Vanaf de jaren zeventig is het dominante discours over transcendentie en verticaliteit ingeruild voor het discours over engagement en horizontaliteit. De spanning tussen inspiratie en structuur is echter zo oud als het christendom zelf. Het is immers niet alleen een godsdienst van de innerlijkheid, maar ook een godsdienst geworteld in maatschappelijke structuren. De vraag is nu wat er overblijft van de christelijke inspiratie in het katholieke onderwijs, dat zich hoe dan ook situeert in een sterk geseculariseerd landschap.

verschenen: November 2010, blz. 867

jaargang: 77/10