Carlos Tindemans

Het theater van Robert Wilson

Waanzin onder controle

Na een jarenlange inoefening van bewegingstherapie met hersenbeschadigde kinderen, zette R. Wilson die oefeningen te kijk in een hele reeks tehaterspektakels. Het werd een uiteraard vreemde bedoening die het vertrouwde toneelbeleven op een harde proef stelt maar tegelijk, zonder enige opdringerheid, de toeschaouwer zover brengt dat hij zich gaat afvragen wat hij eigenlijk in het theater zoekt of komt doen.

verschenen: April 1978, blz. 601

jaargang: 45/07