Henk Jans

Het tijdperk van de computer

J.D. Bolter: ‘De mens van Turing’

Overrompeld door de onstuitbare opmars van de computer in onze westerse samenleving, bleek de wat oudere intelligentsia niet bij machte te zijn haar onkunde, onwennigheid of vijandigheid ten opzichte van het nieuwe cultuurfenomeen enigermate te overstijgen. Met dit publiek voor ogen schreef de Amerikaanse classicus en informaticus J. Bolter een uitermate leesbaar en verhelderend boek, waarin hij zowel de onafwendbare en unieke prestaties als de theoretische en/of filosofische pretenties en limieten van het computerdenken zo ‘onpartijdig’ mogelijk poogt te situeren en te omschrijven.

verschenen: Mei 1987, blz. 731

jaargang: 54/08