Wam de Moor

Het ‘uitgerekte’ dichtersleven van Leo Vroman:

Bij driekwart eeuw gedichten

In 2010 wordt Leo Vroman 95 jaar. Hij is vanaf zijn debuut driekwart eeuw onafgebroken aan het dichten geweest. Op zijn heel eigenzinnige wijze, los van conventies, experimenterend met tradities en nieuwigheden, warm, emotioneel rijk, vermakelijk en onderhoudend. Dit artikel schetst Vromans humane, liefdevolle houding ten opzichte van zijn omgeving en de wijde wereld, alsook zijn verstandhouding, dwars tegen de tijdgeest in, met wat sinds de bundel Psalmen (1995) ‘Systeem’ heet.

verschenen: Februari 2010, blz. 99

jaargang: 77/02